Excel-ohjelmointi.fi

Etusivu Hinnoittelu
Soita: 050 337 9941Kilpailukyky vahvemmaksi tehokkaammalla datan käsittelyllä


Yrityksen kilpailukyky koostuu tyypillisesti useammasta eri tekijästä, jotka kaikki on tietysti syytä pitää vain yrityksen omana tietona, liikesalaisuuksina.

Yksi kilpailukyvyn osatekijä on se, miten yrityksen liiketoimintaan liittyvää dataa käsitellään, jalostetaan ja muuten prosessoidaan.

Nykyään datan käsittelyssä hyödynnetään digitaalisia välineitä kuten MS Office -ohjelmistoa eli sovellusohjelmia Word, Excel, Powerpoint, jne.

Monissa yrityksissä em. ohjelmien hyödyntäminen datan prosessoinnissa on kuitenkin edelleen kovin tehotonta, lähinnä “käsin käyttämisen” tasolla.

Joissakin yrityksissä asiassa on edetty pidemmälle ja otettu käyttöön myös VBA:n tarjoamat mahdollisuudet. (VBA = MS Office -paketin mukana tuleva ohjelmointiympäristö).

Tällöin näissä yrityksissä on usein päästy datan prosessoinnissa aivan uudelle tasolle. Ja se näkyy myös niiden liiketuloksessa.

Ja mikä mielenkiintoisinta, yrityksen ei tietenkään tarvitse (eikä pidä!) kertoa asiasta julkisuuteen omille kilpailijoilleen. Kysehän on nimenomaan yrityksen liikesalaisuuksien piiriin kuuluvasta asiasta.


Miten VBA:n hyödyntäminen eroaa “käsin tekemisestä”?

Dataa ei työstetä käsin vaan ohjelmallisesti, jolloin prosessin nopeus, tarkkuus ja virheettömyys ovat täysin omaa luokkaansa verrattuna käsin työstämiseen. Tällöin tietysti säästyy aikaa muuhun tekemiseen.

Edelleen, VBA:n ja siihen liitetyn lomakejärjestelmän (User Forms) avulla voidaan luoda sovelluksia tekemään asioita joita ei olisi mahdollista tehdä käsin taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Havainnollistetaan asiaa seuraavan esimerkin avulla:


***** ESIMERKKI *****

Tarkastellaan tilannetta missä yrityksellä on tarve yhdistää kahdessa eri Excel-tiedostossa olevat taulukot yhteen ja laatia yhdistetyista tiedoista raportti luettavaksi pdf-muodossa.

Molemmissa taulukoissa on noin 500 000 riviä ja raporttiin tulee jonkinlainen kooste tiedoista yhdelle tai useammalle sivulle.

Luodaan asiaa varten ns. käyttöliittymätiedosto. Se on Excel-tiedosto jossa käyttäjä saa eteensä taulukkosivun jolla on vain yksi painike.

Käynnistyslomake

Painiketta klikkaamalla käyttäjä käynnistää prosessin ja saa lopuksi valmiin raportin luettavakseen.

Oleellista on huomata, että käyttäjän asiaksi on pelkistetty vain prosessin käynnistäminen painiketta klikkaamalla. Mitään muuta ei käyttäjä voi tehdä. Koko prosessi on siten käyttäjän näkökulmasta automatisoitu.

Käynnistyspainikkeen klikkauksen jälkeen tapahtuvat toimet voivat olla hyvinkin työläitä, monimutkaisia ja aikaa vieviä. Käyttäjän ei tarvitse kuitenkaan huolehtia niistä sen enempää. Riittää, että hän klikkaa lomakkeella olevaa painiketta ja käynnistää siten kyseisen prosessin.

Mitä useammin tiedostoissa olevia taulukoita tarvitsee yhdistää raportille, sitä enemmän yritykselle on mahdollista hyötyä sovelluksesta. Yritys hoitaa liiketoimintaansa raportin laatimisen osalta siten mahdollisimman tehokkaasti.

***** ESIMERKKI PÄÄTTYY *****Mistä voi nähdä olisiko omassa yrityksessä mahdollista hyödyntää VBA:ta?

Ensiksi voi käydä läpi luettelon erilaisista ongelmatilanteista:

Seuraavaksi voi lukea lisää VBA:sta ja sen erilaisista käyttötilanteista.

Jos vielä askarruttaa, kannattaa soittaa numeroon 050 337 9941 ja kysyä asiasta nopeaa arviota miltä se ammattilaisen silmin näyttää.