Excel-ohjelmointi.fi

Etusivu Hinnoittelu
Soita: 050 337 9941

Autan yrityksiä käyttämään Excel-ohjelmaansa liiketoimintansa kannalta tehokkaammin ja tuottavammin.

Soita 050 337 9941 ja kysy lisää!

Makrola, Y-tunnus 2007587-8


Hanki myös Excelin avulla lisätuottoa yrityksellesi

Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla on usein mahdollista kerryttää yritykselle lisää tuottoa. Tarkastellaan seuraavan hyvin yksinkertaisen esimerkin ja taulukon kanssa mistä on kysymys.


Esimerkki

Yrityksessä 'AB' on aikanaan nopeasti enempää miettimättä päädytty käyttämään liiketoimintaan liittyvien asioiden käsittelyssä Excel-tiedostoa.

Tiedoston käyttö maksaa yritykselle 100 € päivässä. (Esimerkiksi tiedostoa käytetään päivittäin noin kolme tuntia jolloin työntekijäkohtainen palkkakustannus on 100 €.)

Nyt joku keksii, että tiedoston käsittelyä voitaisiin tehostaa uudella menettelyllä VBA-ohjelmointia hyödyntäen. Sen jälkeen päivittäiseen työskentelyyn tiedoston kanssa kuluisi sen verran vähemmän aikaa, että kustannukset olisivat enää 30 € päivässä.

Yrityksessä ei kuitenkaan ole asiassa omaa osaamista jolloin tarvittava työ pitää ostaa ulkopuolelta ja siihen kuluisi 1000 € kertakorvauksena.

Kysymys: Kannattaisiko tämä 1000 € maksava investointi toteuttaa?

Tarkastellaan asiaa taulukon avulla:

Investoinnin kustannus ja tuotto

Huomataan, että investointiin käytettävä rahamäärä 1000 € saataisiin takaisin 15 työpäivässä. Sen jälkeen uuden menettelyn ansiosta syntyvä päivittäinen säästö 70 € jäisi yrityksen kassaan.

Tarkastellaan asiaa vielä pitemmällä aikavälillä:

Jos työpäiviä on vuodessa yhteensä 250, kertyy säästöstä ensimmäisen vuoden aikana 16 450 €.

Näin ollen investoinnin ROI on yli 1500 % jo heti ensimmäisen vuoden ajalta. On hyvin helppo todeta, että kyseinen investointi olisi mitä ilmeisemmin kannattavaa toteuttaa. Syntyvät säästöt kattavat aikaa myöten reilusti investointikustannukset.

[Esimerkki päättyy]


Esimerkistä nähdään, että tällaiset ensisilmäyksellä pieniltä vaikuttavat muutokset voivat olla hyvin merkityksellisiä pyrittäessä kasvattamaan yrityksen tuottoja. Varsinkin jos kyse on pienestä, muutama työntekijää käsittävästä yrityksestä.

Suuremmassa yrityksessä kyse voi olla kymmenien tuhansien eurojen lisätuotosta vuodessa. (Tämä ei tarkoita lupausta vaan puhun todellisista ja oikeasti tapahtuneista asioista asiakkaitteni kanssa.)

Tässä vaiheessa herää luonnollisesti kysymys, miten tuo ”uusi menettely” olisi mahdollista saada aikaan?

Vastaus: Nykytilanne mahdollistaa usein asioiden tekemisen toisella, tehokkaammalla tavalla. Tällöin ohjelmoimalla Excel-sovellus tarkalleen yrityksesi omaan tarpeeseen päästään tekemään asiat tehokkaammin ja toteuttamaan myös täysin uusia asioita.

Jos haluat lisätietoja niin soita 050 337 9941. Vältät vaaran, että sinulta pahimmassa tapauksessa jäisi havaitsematta ja hyödyntämättä jokin yritystoiminnassasi helposti tarjoutuva mahdollisuus lisätuoton saamiseen!


Mahdollisuus lisätuottoon on usein helppo havaita

Tarkastellaan vielä edellä ollutta esimerkkiä.

KYSYMYS: Miksi tässä esimerkissä on helppo nähdä investoinnin kannattavuus? (Oikea vastaus ei ole, että luvut ovat pieniä tmv.)

Esimerkin tilanne on helppo hahmottaa koska siinä tiedetään täysin tarkasti euroissa mitattuna

Ts. tilanteessa on minimaalinen määrä tuntemattomia asioita eli ”liikkuvia osia”.

Tällaisissa tapauksissa on helppo laskea euromääräisesti kannattaako projekti aloittaa. Näin tapahtuu yleensä kun jokin tiheään käytössä oleva nykyjärjestely korvataan uudella tehokkaammalla tavalla jolloin saadaan nopeasti aikaan säästöjä.

Tällöin vertaillaan nykytilannetta muuttuneeseen tilanteeseen: 1) Syntyykö säästöjä niin paljon, että ne kattavat investointikustannukset ja 2) tapahtuuko tämä riittävän nopeasti?


Täysin uuden menettelyn tuoton arviointi on vaikeampaa

Silloin kun projektissa on kyse uuden ratkaisun käyttöönotosta ei investoinnin tuoton arviointi olekaan enää yhtä suoraviivaista ja helppoa. Tällöin ei aina edes ole kovin selkeää nykytilannetta jonka suhteen voitaisiin lähteä vertailemaan asioita, syntyykö säästöjä. Lähdetään ikään kuin ”tyhjän päältä” suoraan tarkastelemaan kahta täysin uutta asiaa:

Molemmat enemmän tai vähemmän epäselviä asioita jossain epävarmassa tulevaisuudessa.

Uuden menettelyn toteuttaminen kuitenkin ”mahdollistaisi jotain uutta”. Kysymys kuuluukin: mahdollistuisiko tällöin myös lisätuottoa yritykselle niin paljon, että se riittäisi kattamaan tarvittavan investoinnin? Nyt arvioitavana on siis kaksi enemmän tai vähemmän epäselvää asiaa:


Jos uusi menettely on toteutettavissa nopeasti ja vähäisellä työmäärällä, on yleensä helposti nähtävissä ellei peräti tarkasti laskettavissa, kannattaako uusi Excel-projekti myös toteuttaa, olisiko siitä selvästi saatavissa riittävästi taloudellista hyötyä.

Mutta mitä enemmän työtä ja aikaa uuden projektin toteuttaminen vaatii sitä hankalammaksi käy kustannusten tarkka arviointi. Samoin hankaloituu arvioida miten paljon hyötyä projektin toteuttamisesta lopulta seuraisi. Pitäisi kyetä arvioimaan asioita joita ”ei oikein ole vielä edes olemassa...” Silloin epävarmuus ja pelko investoinnin mielekkyyden suhteen kasvavat samaa tahtia kuin arvio tarvittavasta työmäärästä ja ajasta.

Mutta tällöin kasvaa myös riski, että yritykseltä jää havaitsematta jokin tarjolla oleva mahdollisuus lisätuottojen synnyttämiseksi. Vaarana on, että jäisi niin sanotusti ”rahaa pöydälle”!!

Ja tuossa ”rahassa vielä pöydällä” ei usein ole kyse mistään pienistä summista. Kun yritystoiminta muuten mahdollistaa asian niin kyse voi olla kymmenistä tuhansista euroista jo heti ensimmäisen vuoden aikana. Asia on siten sangen perusteltua selvittää. Olen nähnyt tämän usean asiakkaani kanssa. Tiedän mistä puhun.


Mikä siis neuvoksi?

Jos mieltäsi askarruttaa nämä kysymykset niin ota rohkeasti yhteyttä. Käydään yhdessä tilannettasi läpi, jolloin selviää tarkemmin ja voit arvioida perustellummin mitä tilanteessasi kannattaisi tehdä.

On viisasta selvitellä asiaa kokeneen ammattilaisen kanssa. Silloin vaara on paljon pienempi, että yritystoimintasi tarjoamia mahdollisuuksia jää havaitsematta ja hyödyntämättä.

Olen selvitellyt näitä tilanteita jo ennenkin useiden asiakkaitteni kanssa. Haluan auttaa sinuakin ja yritystäsi eteenpäin. Ratkaistaan probleemasi liiketoimintasi kannalta tehokkaasti ja tuottavasti!

Ole hyvä ja soita 050 337 9941!