Excel-ohjelmointi.fi

Etusivu Hinnoittelu
Soita: 050 337 9941


Kysymyksiä ja vastauksia


Mitä hyötyä olisi ”Excelin ohjelmoinnista” ja VBA:n käytöstä?

Yritystoiminnan tavoitteena on tehdä positiivista taloudellista tulosta. Siinä on usein hyötyä erilaisista koneista, etukäteen mietityistä ja harjoitelluista toimintatavoista ja muista menettelyistä joilla voidaan vähentää ihmisen käsin tekemää työtä. Näin toimittaessa saavutetaan kustannustehokkuutta ja silloin tuota taloudellista tulostakin on mahdollista saavuttaa enemmän kuin pelkästään käsin tehden. Täsmälleen sama pätee myös VBA:n hyödyntämiseen. Kun asioita tehdään aikaisempaa kustannustehokkaammin tuo se yritykselle lisää kilpailukykyä.

Lisäksi VBA-ohjelmien avulla voidaan usein tehdä myös asioita jotka eivät käytännössä olisi muuten edes mahdollisia. Tällöin yritykselle avautuu aivan uusia tilaisuuksia tehdä taloudellista tulosta. Katso esimerkki kuinka tämä euroissa mitattava hyöty on toisinaan jo etukäteenkin helposti arvioitavissa: Yrityksen kassavirran kasvattaminen Excelin ja VBA:n avulla

Pienen yrityksen tai yrityksen osaston näkökulmasta asiaa kannattaa tarkastella seuraavasta lähtökohdasta:Miksi juuri VBA:sta höpötetään Excel-ohjelman yhteydessä? Eikö jokin toinen ohjelmointikieli kävisi yhtä hyvin tai paremmin?

VBA-ohjelmointiympäristö on automaattisesti valmiina käytettäväksi Excelin ja muiden Office-ohjelmien kanssa. Tarvitsee vain painaa Alt + F11 niin siitä lähtee.

VBA on parhaiten integroitu Office-ohjelmien kanssa samaan pakettiin mikä tekee sen käyttöönotosta ja hyödyntämisestä nopeaa ja vaivatonta.

On totta, että VBA:n jälkeen on ilmestynyt uusia ja kehittyneempiä ohjelmointikieliä. Ne eivät kuitenkaan sovellu yhtä hyvin Excel-tiedoston käsittelyyn kuin VBA. Kun tarkastellaan ”datan manipulointia”, mitä suurin osa Office-ohjelmien kanssa yrityksissä tehtävästä työstä on, niin VBA on useimmiten aivan riittävän hyvä ja nopea vaihtoehto. Lisäksi se on heti valmiina käytettäväksi ilman erillisiä asennuksia tai muita toimia IT-osaston väeltä.Tarkoittaako VBA-ohjelmointi makrojen nauhoittamista?

Ei tarkoita. ”Nauhoitettaessa” ohjelmointiympäristö vain yrittää seurata mahdollisimman tarkasti sitä mitä käyttäjä tekee taulukkolaskentasivulla ja muodostaa sen perusteella ohjelmakoodin. Tämä nauhoittimen tuottama ohjelmakoodi on eräänlainen likiarvo sille, mitä käyttäjä teki ja tarkoitti. Ei sen enempää. Ja se on rakenteeltaan ja sisällöltään hyvin yksinkertaista ohjelmaa.

Nauhoitettu ohjelma voidaan toistaa ja se yleensä toimii kun taulukkosivulla ei muuteta mitään. Kun taulukkosivulle tehdään yksikin muutos, syntyy heti riski, että nauhoitus ei enää toimi.

Aidossa ohjelmoinnissa ohjelma suunnitellaan ja kirjoitetaan alusta loppuun sen mukaan mitä on tarkoitus tehdä. Tällöin voidaan hyödyntää paljon monipuolisemmin kaikkia kyseisen ohjelmointikielen tarjoamia mahdollisuuksia. Silloin saadaan ratkaisu joka tekee tarkasti sen mitä halutaan ja vielä tehokkaasti ja käyttäjän kannalta sujuvasti. Vastaavaan lopputulokseen ei nauhoittimen avulla ole mahdollista päästä.Mitä jos Microsoft poistaa VBA:n Office-paketista tai vaihtaa sen joksikin toiseksi kieleksi? Tuleeko käytössä olevista VBA-ohjelmista silloin vanhoja ja hyödyttömiä?

Ei oikein vain ole mitään järkevää syytä miksi Microsoftin kannattaisi luopua VBA:sta. On paljon yrityksiä ja muita yhteisöjä (varsinkin Pohjois-Amerikan mantereella) joiden toiminta nojaa VBA:lla tehtyihin sovelluksiin. Microsoftille on tärkeää taata häiriötön jatkuvuus näiden asiakkaiden toiminnoissa.

Office-tuotteesta saatava tulovirta on Microsoftille hyvin merkittävä. VBA on osa Office-tuotetta. Microsoft tekee kaiken mahdollisen suojellakseen Office-tuotteen avulla saamaansa tulovirtaa eikä sen siten kannata vaikeuttaa asiakkaittensa toimintaa häiritsemällä VBA:n käyttöä.

Jos asiakkaat olisivat vaihtamassa johonkin toiseen toimisto-ohjelmaratkaisuun joka tarjoaa mahdollisuuden ohjelmointiin jollain muulla välineellä minkä Microsoft kokisi kilpailijana, niin ei menisi kauaa kun Microsoft tarjoaisi vastaavan mahdollisuuden omassa tuotteessaan. Tällöinkin tuo uusi vaihtoehto tulisi VBA:n rinnalle, ei korvaamaan sitä.

VBA on käytettävissä Office-ohjelmien kanssa vielä vuosikymmeniä.


Microsoftin tulojen jakaantuminen liiketoimintasegmenttien mukaan 30.6.2022:Millaisiin asioihin VBA:ta voidaan käyttää? Onko tähän jotain esimerkkejä?

VBA on hyvin monipuolinen ja joustava ohjelmointikieli. Yritystoiminnassa sitä voidaan käyttää luovasti hyvin erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin. Lue lisää VBA:n käytöstä tosielämän tilanteissa täältä.

Tarkemmin erilaisista VBA:n avulla rakennettavista yksittäisistä ”työkaluista” ja vastaavista voit lukea sivulta VBA-ohjelmointi.

Yritysprosessien tehostamisessa myös erilaisten valmiiden matemaattisten mallien hyödyntäminen on mahdollista. Lue lisää aiheesta matemaattinen mallinnus ja optimointi VBA:n avulla.

Varsinkin englanninkielisestä verkosta löytyy valtava määrä erilaisia esimerkkejä miten VBA:ta on käytetty erilaisiin tarkoituksiin ja tilanteisiin.Eikö VBA-kieli ole kuitenkin jo vanhanaikainen väline ohjelmointiin? Ohjelmointikielethän kehittyvät koko ajan ja uusia ilmaantuu vähän väliä

On totta, että VBA:n jälkeen on ilmestynyt paljon uusia ohjelmointikieliä, kukin enemmän tai vähemmän johonkin tarkoitukseen. Uuden kielen ilmestyminen ja käyttöönotto ei kuitenkaan automaattisesti merkitse, että jokin aikaisemmin käytössä ollut kieli ikään kuin samassa vanhentuisi tai ”hapantuisi” sen johdosta. Asiaa tulee tarkastella käyttötilanteen ja tarpeen pohjalta: mikä kieli ja ohjelmointiympäristö on juuri kyseessä olevaan tilanteeseen ja käyttöön tarkoituksenmukaisin.

VBA on kuitenkin edelleen Office-ohjelmiin parhaiten integroitu ohjelmointiväline ja siinä on kaikki tarvittava datan manipulointiin ja datan pohjalta tehtäviin selvittelyihin ja laskentaan. Niistä Office-ohjelmien yrityskäytössähän juuri on kyse.