Excel-ohjelmointi.fi

Etusivu Hinnoittelu
Soita: 050 337 9941


Raportit edullisesti Excelin ja VBA:n avulla


Excel-ohjelman käytöllä ymmärretään yleensä "taulukkolaskentaa", "taulukoiden käsittelyä ja säilöntää", jne. Tällöin lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että Excel-tiedostoon kirjoitetaan suoraan aineistoa käsiteltäväksi ja säilytettäväksi.

Excel-ohjelmiston hyödyntämisessä voidaan lähteä liikkeelle myös niin päin, että ensin luetaan tietoja jostain ulkopuolisesta säilöstä, siis vaikkapa jostain muusta kuin Excel-ohjelman käyttämää tiedostotyyppiä olevasta tiedostosta, esimerkiksi. Excel-ohjelmalla itsessään pystytään avaamaan monenlaisia eri tyyppiä olevia tiedostoja, mutta VBA:n avulla tällaisesta "ulkopuolisten" säilöjen hyödyntämisestä saadaan vielä paljon monimuotoisempaa ja joustavampaa.

Kun tämä ulkopuolelta haettavien tietojen lukeminen yhdistetään tiedon käsittelyyn ja analysointiin voidaan Excelin ja muiden Office-ohjelmien avulla yhdessä VBA:n kanssa rakentaa monipuolisia raportointijärjestelmiä usein hyvinkin edullisesti.

Tällä tavoin muodostettuja raportteja voidaan tuottaa ja tallentaa erilaisina dokumentteina, kaavioina, PowerPoint-esityksinä jne. Nämä tallennusmuodot mahdollistavat tiedostojen muokkaamisen edelleen aivan normaaliin tapaan, jos siihen on tarvetta.

Kun vielä raportin laadintaa varten luodaan oma räätälöity käyttöliittymänsä, on mahdollista saada raporttien säännöllinen laatiminen hyvin tehokkaaksi ja miellyttäväksi toiminnoksi.
Ja Sokerina Pohjalla:

Kun sovit yhteistyöstä kanssani, voit keskittää aikasi tarkasti vain niihin asioihin, joista oikeasti on hyötyä omalle liiketoiminnallesi. Mitään ylimääräistä sinun ei tarvitse opetella.