Excel-ohjelmointi.fi

Etusivu Hinnoittelu
Soita: 050 337 9941"Excel-makro" usein paras ratkaisu työtehtävän suorittamiseen


Kuten hyvin tiedät, yritystoiminnassa pyrkimyksenä on tehdä asioita mahdollisimman sujuvasti, aikaa säästäen ja virheitä välttäen. Tämä pätee myös käytettäessä Excel-ohjelmaa yritystoiminnan apuna, eikö vain.

Valitettavasti usein käytännössä on päässyt käymään kuitenkin niin, että ihmiset tekevät Excelin kanssa kyllä kovasti töitä mutta eivät läheskään parhaalla mahdollisella tavalla. Tällaisessa tilanteessa on syytä pysähtyä miettimään mitä voitaisiin tehdä toisin, tehokkaammin ja paremmin.

Asian hahmottamisessa on ongelmana kuitenkin se, että on vaikeaa nähdä asioita joita ei ennestään tunne ja joista ei ole kokemusta. Tällöin tietyistä yleisperiaatteista voi olla apua. Lähestytään seuraavaksi ongelmaa tästä kulmasta.

Tehtäessä asioita niin sanotusti "käsin" on suorittamisessa mahdollista päästä vain tietylle tasolle. Rajoituksia aiheuttavat mm. seuraavat syyt:

Edellä mainittuihin asioihin tuo apua VBA-ohjelmakoodin käyttö. Sillä saadaan "kone tekemään asiat ihmisen puolesta" jolloin vapaudutaan ihmisen fyysisestä ja psyykkisestä rajoittuneisuudesta tehtävien suorittamisessa. Jo tämä antaa usein riittävän syyn toteuttaa jokin työtehtävä VBA-ohjelman avulla ihmiskäsin tapahtuvan suorittamisen sijaan.


Tähän väliin huomautus:

Edellä käytettiin ilmaisua "VBA-ohjelmakoodi" ilmaisun "makro" sijaan. Samoin otsikossa käytetään lainausmerkkejä. Tähän on syynsä. Makrolla ymmärretään perinteisesti tietyntyyppistä (ehkä nauhoittamalla saatua) toimenpidesarjaa, mutta tässä tarkastelussa tuo käsitys on liian rajoittunut ja suppea.

Toisaalta, esimerkiksi makroa nauhoitettaessa syntyy juuri "VBA-koodia". Toisin sanoen ohjelmakoodia, joka on toteutettu VBA-ohjelmointikielellä. Jotta kyseisen kielen tarjoamat mahdollisuudet ymmärrettäisiin kuitenkin heti alusta alkaen, onkin parempi puhua makron sijaan VBA-ohjelmakoodista. Siis VBA -ohjelmointikielellä toteutetuista toimenpiteistä.

Kyseinen ohjelmointikieli on nykyaikainen monipuolinen työväline jonka sisältämät työkalut ja ominaisuudet riittävät paljon pitemmälle kuin vain 'nauhoitettujen makrojen' luontiin.


VBA:n avulla voidaan siis laittaa kone tekemään työ ihmisen sijasta. Tällöin on kuitenkin hyvä huomata seuraava: VBA:n käytössä ei pidä rajoittua vain siihen, että saataisiin kone toistamaan se minkä ihminen voisi (ainakin teoriassa) tehdä käsin, mutta konetta hitaammin ja epäluotettavammin. Hyödynnettäessä VBA-ohjelmointikieltä voidaan jo alusta alkaen lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan myös sellaisia asioita joita ihmiskäyttäjä ei käytännössä yksinkertaisesti kykenisi tekemään lainkaan.

Saatat ehkä tässä kohdassa miettiä, että miksi asioita ylipäänsä pitäisi lähteä "suunnittelemaan ja toteuttamaan uusilla tavoilla?" Vastaus on yksinkertaisesti sama mikä jo alussa todettiin: yritystoiminnassa pyrkimyksenä on tehdä asiat mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Juuri tähän VBA-ohjelmointiympäristö antaa usein loistavan mahdollisuuden. Siitä tämän sivun otsikko.

Lyhyesti, Excel on paljon, paljon muutakin kuin vain 'taulukkolaskentaohjelma'. Excelin mukana tuleva VBA-kehitysalusta antaa usein mahdollisuuden luoda juuri haluamasi kaltainen työkalu täsmälleen oman yrityksesi tarpeeseen. Ja mikä parasta, mitään ylimääräistä ohjelmaa sitä varten ei tarvitse hankkia, VBA-ympäristö on jo mukana omassa Excelissäsi. Kysymys on vain siitä, haluatko ottaa sen käyttöön.

Kun haluat lisätietoja niin soita 050 337 9941 ja kysy lisää!