Excel-ohjelmointi.fi

Etusivu Hinnoittelu
Soita: 050 337 9941


Oma VBA-ohjelma Excel-taulukon terästäjänä - kannattaako sellaista suunnitella tai teettää?


Vastaus otsikon kysymykseen riippuu tietysti paljolti siitä, minkälaisiin tehtäviin tarvitset ja käytät tietokonetta ylipäänsä. Koska tavalliselle käyttäjälle on usein vaikea hahmottaa miten esim. Excel-ohjelman kanssa voisi hyödyntää omaa VBA-ohjelmaa, niin tarkastellaan kysymystä esimerkin avulla.

Ensinnäkin, Excel on taulukkolaskentaohjelma, jossa siten on paljon voimakkaita välineitä nimenomaan laskentaa varten. Kuitenkin käyttäjien tarvitsemista yksittäisistä toiminnallisuuksista käytännössä eniten hyödynnetty on erilaisten taulukoiden eli listojen käsittely. (Taulukosta käytettiin aikaisemmissa Excel-versioissa nimitystä luettelo, mutta Excel 2007 ja sitä seuraavat versiot käyttävät nimitystä taulukko.)

Taulukko = yhtenäinen solualue, jossa on otsikkorivi ja välittömästi sen alapuolella arvoja tai tekstiä sisältäviä tietorivejä.Omasta eli "räätälöidystä" ohjelmasta on taulukoiden käsittelyssä usein hyötyä mm. seuraavilla tavoilla:
 • Tietojen tuominen taulukkoon.

 • Taulukossa olevien tietojen tallentaminen tiedostoon

 • Taulukossa olevien tietojen kopioiminen jonnekin muualle työkirjassa

 • Taulukoiden lajittelu

 • Taulukossa olevien tietojen suodattaminen

 • Erilaisten muokkausten tai merkintöjen teko taulukossa oleviin tietoihin

 • Erilaisten tulosten laskeminen taulukossa olevista tiedoista

 • Jne

Tietoja voidaan tuoda taulukoihin
 • Erityyppisistä tiedostoista

 • Tietokannoista

 • Excel-työkirjoista

 • Muista Office-ohjelmista (Word, Access,...)

Kun edellä kuvattujen toimenpiteiden suorittaminen voidaan kytkeä esim. painikkeen painallukseen, niin on helppo hahmottaa omasta koodista saatava hyöty. Varsinkin jos taulukossa on vaikkapa kymmeniätuhansia rivejä. Ts. oman ohjelman avulla on mahdollista toteuttaa asioita, joiden tekeminen "käsin" ei olisi mielekästä tai olisi hyvin aikaa vievää.

Kun haluat tietää lisää mahdollisuuksista hyödyntää VBA-koodia niin ole hyvä ja soita 050 337 9941 !

Ja Sokerina Pohjalla:
Kun sovit yhteistyöstä kanssani, voit keskittää aikasi tarkasti vain niihin asioihin, joista oikeasti on hyötyä omalle liiketoiminnallesi. Mitään ylimääräistä sinun ei tarvitse opetella.