Excel-ohjelmointi.fi

Etusivu Hinnoittelu
Soita: 050 337 9941


Excel-tiedoston datasta PowerPoint-esitys VBA:n avulla


Yrityksissä on usein erilaista liiketoimintaan liittyvää dataa säilöttynä Excel-tiedostoihin. Tuotaa dataa myös päivitetään aika-ajoin ajan kuluessa.

Seuraavassa esimerkki miten tuota jo olemassa olevaa dataa voidaan hyödyntää kätevästi kun yritystä halutaan johtaa ja ohjata tiedon avulla paremmin.

Excel-tiedostoissa olevan datan hyödyntämiseksi voidaan VBA:n avulla tehdä seuraavanlainen PowerPoint -esityksen rakennuskone:

VBA-proseduurit ja makrot

Esitykseen kullekin kalvolle tuleva aineisto on tallennettuna eri tiedostoihin, tietokantoihin ja erilaisena kuvamateriaalina jne. Tätä kunkin kalvon omaa lähtöaineistoa kuvaa vasemmalla olevat merkinnät 'lähde 1', 'lähde 2', jne.

VBA-ohjelmakoodin avulla voidaan kunkin lähteen datan pohjalta muodostaa vastaava kalvo: 'kalvo 1', 'kalvo 2' jne…

Tällöin siis kukin kalvo laaditaan omalla VBA-proseduurillaan alusta loppuun. Nämä proseduurit ovat toisistaan riippumattomia. Tästä on se etu, että silloin kalvojen väliin on tarvittaessa helppo lisäillä uusia kalvoja omalle paikalleen ja vastaavasti kalvoja voidaan poistaa esityksestä yksitellen vaikuttamatta muiden kalvojen luontiin.

Ohjelmaan voidaan helposti tehdä myös valintamahdollisuuksia: jokin tietty kalvo voidaan haluttaessa ottaa mukaan esitykseen tai jättää pois. Ohjelma tuottaa esityksen valintojen mukaisesti.

Kalvoja muodostavat VBA-ohjelmaproseduurit muodostavat yhdessä koko ohjelman joka voidaan käynnistää aina tarvittaessa vain nappia painamalla. Ohjelma laatii koko esityksen alusta loppuun ilman käsityötä.

Tällaisella esityksenteko-ohjelmalla voidaan PowerPoint -esitys päivittää aina haluttaessa helposti vain “nappia painamalla”. Pitää vain ensin huolehtia, että kukin lähdedata on ajan tasalla.

Edellä olevaa PowerPoint-esitystä ja sen päivittämismahdollisuutta on nyt helppo hyödyntää kun halutaan johtaa tiedolla yrityksen toimintaa.


Samalla tavalla voidaan PowerPoint-esityksen sijasta tai lisäksi tehdä raportti Word-tiedostoon. Logiikka on sama.

Soita 050 337 9941 ja kysy lisää!